Krátké sekvence

Krátké sekvence se budou většinou skládat s jednotlivých prvků parkůru (technické části) a jejich vysvětlení.

BC - blind cross, křížení dráhy psa před psem

FC - front cross, křížení dráhy psa "na čelo"

RC - rare cross, křížení dráhy psa za psem

FT - false turn, falešná otočka

U této sekvence je důležité prostor provádění FC. Psovod by měl mít co nejmenší dráhu běhu stějně jako pes, proto se otáčí hned u bočnice první překážky na vytvoření ideální dráhy.  Po dokončí FC stačí psa vytlačit na druhou překážku.

CHYBY:

Psovod je dál od překážky nebo čeká na druhé straně první překážky a tím vytvoříví delší dráhu.  

 

Clean Run, č. 11 2008, str. 27

Jakmile jste vpředu před psem a zastavíte v bodě X, nemáte dostatek času dát signál v novém úseku. Musíte se udržet před psem jako je ukázáno v druhé sekvenci.

Když chcte navést psa na nový úsek vedení musí být výrazné. Využívá se vnitřní ruka a s mirnou rotací ramene vnější ruky směrem ke psu, se mu pomáhá rychlým ukázáním.

 

Tyto sekvence jsou zaměřeny na FC, které rezebírá Greg Derrett pro Clean Run. Jeho technika je velmi oblíbená mezi závodníky agility, protože využívá tzv. řeč těla. kdy jen málokdy používá povely...

Doufám, žetento 4-dílný seriál vám pomůže se zdokonalit.

 

1. díl

 

Z č.1 na č.4 můžete běžet na levou ruku. Mezi č.4 a č.5 je změna vedení. Když uděláme zde FC bude změna stran vydařená. Změna stran umožňuje mít psa na pravé ruce od č.4 do č.8. Měli byste být co nejblíže č.5, když provádíte FC. Psovod označený PC ukazuje požadované místo.

 

Když si objasníme místo, myslím, že to pomůže predvést, co psovod dělá špatně, když vykonavá FC. Psovoda vykonávající FC u skoku 5, se pohybuje uprostřed čtverce. Při srovnání těchto dvou variant můžeme vidět, jak odlišné to bude pro psa, když doběhne k obskočnému bodu. 

  2. díl

 

V této sekvenci změna vedení je provedena mezi č. 3 a č.4, tak že se pes otočí o 180°. Psí trasa ze skoku 4 na skok 5 je čistá linie, proto FC probíha na míste me č. 3 a č. 4 co nejblíže č. 4.

Když byl vykonán FC v přimé linii, můžeme zde vidět jak jsou olišné pozice doskočení psa.

 

 3. díl

Pes změnu vedení mezi skokem 3 a 4 a pokračuje mezi skokem a 5. Vysvětlení vedení mezi č. a č. 5 je vyznačeno červenou linii. Tato linie ukazuje přirozenou dráhu psa po skoku 4, která jak můžete vidět je přímé vrácení na 1. část. Oranžová linie naznačuje, kam musí pes se správně nasměrovat po skoku 4. Změna stran z levé na pravou je proto aby se pes dostal na č. 6. Nyní máte ustanovený FC mezi 4 a 5. Potřebujete vykonat křížení co nejblíže dalšiho skoku, který v tomto případě je skok 5. Tento FC se nazývá uhlopříčná linie (diagonal-line) a je nejobtížnější z těchto tří. Toto křížení je kde se psovod snaží důslednost, a kde se nenamáhá blížší otočkou a drží si pozici. Pes by měl být na jeho levé ruce do přeskočení č. 4, a pak by měl přijít FC.

 

 

Zde můžete vidět pozici, kdy psovod směruje k uhlopříčné linii jako v předchozím případě. Psovod je zde také krytí, je to více účelové než kdyby psovod bežel po uhlopříčné linii jako v předešlém případě.

 

4. díl

 

 

Text doplním později. :D

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode